Zmiany w programie „Dobry start” – czyli na jaki zasadach będzie przyznawana tzw. wyprawka szkolna 300 plus

W ramach programu „Dobry start” od 2018 r. przyznawana jest wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 300,00 zł. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują to świadczenie do ukończenia przez nie 24-tego roku życia. Świadczenie 300 plus przyznawane jest niezależnie od uzyskiwanego przez rodziców dochodu.

Jak złożyć wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej 300 plus?

Zgodnie z planowaną zmianą przepisów dotyczących programu „Dobry start” w tym roku wnioski o przyznanie świadczenia 300 plus będzie można składać wyłącznie przez Internet. Nie będzie już możliwości złożenia wniosku w formie papierowej. Wiąże się to ze zmianą podmiotu, który będzie zajmował się realizacją tego programu wsparcia. Bowiem od roku szkolnego 2021/2022 świadczenia będą przyznawane i wypłacane przez ZUS, natomiast w latach ubiegłych odpowiadały za to jednostki powiatów oraz gmin.

Wniosek o przyznanie wyprawki można składać w następujący sposób:

  • za pomocą portalu Emp@tia 

https://empatia.mpips.gov.pl/

  • za pomocą bankowości elektronicznej
  • za pośrednictwem profilu PUE ZUS

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

A co w wypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie nie ma dostępu do komputera oraz Internetu bądź nie założonego konta PUE ZUS albo nie korzysta z bankowości elektronicznej? Z informacji przekazanych w ostatnim czasie przez ZUS wynika, że na salach obsługi klientów mają być udostępnione komputery, na których będzie można założyć profil PUE ZUS z pomocą pracownika jednostki. Ponadto mają zostać powołane specjalne mobilne punkty wsparcia, w ramach których pracownik ZUS będzie miał świadczyć pomoc zarówno w założeniu samego profilu jak i złożenia wniosku w formie elektronicznej. 

W jakim terminie można złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pieniędzy z programu „Dobry start” można będzie składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. 

Jak będzie wypłacane świadczenie?

Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Kto może złożyć wniosek?

Do założenia wniosku o przyznanie środków finansowych z programu „Dobry start” uprawnione są następujące osoby:

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka — jest to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka — osoba, która na mocy orzeczenia sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ Ci nie żyją albo ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa tylko jeden z rodziców dziecka. Natomiast w sytuacji kiedy dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – pieniądze otrzymuje ten rodzic, który na co dzień opiekuje się dzieckiem. Jeśli natomiast dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców, to w takiej sytuacji każdy z nich jest uprawniony do złożenia wniosku. Wtedy rodzice mogą podzielić się świadczeniem, czyli każdemu z nich przyznaje się po 150,00 zł.

Wyżej opisane zmiany mają wejść w życie z dniem 01 lipca 2021 r.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *