Mediacje w praktyce #kontakty z dzieckiem

Często rodzice, którzy żyją już oddzielnie, są nadal bardzo skonfliktowani. Nie potrafią ze sobą rozmawiać, wciągają dziecko w konflikt lojalnościowy, posądzają się o jak najgorsze intencje i nierzadko celowo wzajemnie niszczą swój obraz w oczach dziecka. Dorośli w takich sytuacjach niestety nie potrafią oddzielić swoich emocji i potrzeb od uczuć i potrzeb dziecka. Uważają, że skoro były partner nie sprawdził się jako współmałżonek, to nie jest też odpowiednim ojcem czy matką. Decydują więc samowolnie, że powinien zniknąć z życia dziecka albo mieć z nim ograniczony kontakt. Tymczasem dziecko przeżywa wtedy podwójny dramat: po pierwsze z powodu rozstania rodziców, po drugie z powodu braku bliskości jednego z nich. Mało kto zauważa potrzeby dziecka, respektuje jego prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, i prawo do wyrażania opinii w tej kwestii. Dorośli zapominają, że to dziecko jest w takiej sytuacji najważniejsze.

Mediacja pozwala na indywidualne podejście do każdej sytuacji i daje przestrzeń obu stronom do przedstawienia swoich propozycji, argumentów i wyjaśnienia stanowisk. W procesie sądowym często nie ma czasu na wyjaśnienie swoich obaw czy przyczyn danego postępowania. Mediacja daje na to czas i przestrzeń. Dodatkowo strony mogą uregulować kontakty w sposób jaki będzie odpowiadał potrzebom dziecka oraz możliwościom rodziców. Bo niewątpliwie codzienności i wychowanie dziecka stawia przed obojgiem rodziców wiele wyzwań i kontakty powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. 

W ugodzie dotyczącej uregulowania kontaktów z dzieckiem określa się kontakty obowiązujące w dni powszechne i weekendy. Podobnie regulacji podlegają święta, ferie zimowe i wakacje. Warto przewidzieć również sytuacje nadzwyczajne i ustalić, co się dzieje, jeśli wypada weekend z drugim rodzicem, a dziecko jest chore. W ugodzie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem sprecyzować można też:

  • czy kontakt ma przebiegać w miejscu zamieszkania dziecka, czy poza nim,
  • czy drugi z rodziców ma mieć prawo zabierania dziecka do siebie, w jaki sposób ma to robić, w jakich godzinach ma dziecko odebrać, a po odbytym kontakcie odwieźć.

Ponadto można też określić sposób uregulowania kontaktów telefonicznych oraz kontaktów przy użyciu innego sprzętu elektronicznego np. Skype, Zoom albo spotkania w innych ważnych dla dziecka terminach np. w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, w dniu dziecka, dniu ojca, matki lub dniu urodzin.

Ugoda zawarta przed mediatorem, może podlegać zatwierdzeniu przez Sąd. Dzięki temu ma moc ugody sądowej. Wniosek o zatwierdzenie ugody przez właściwy sąd, na życzenie stron, przygotowuje mediator.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *