Jak przygotować się do rozmowy z radcą prawnym

Życie stawia przed ludźmi wiele wyzwań i potrafi postawić w wymagającej sytuacjach. Czasem komuś wali się życie prywatne, innym razem problemy mogą dotyczyć prowadzonej firmy czy nierzetelnych kontrahentów, a czasem po prostu jest potrzeba uregulowania spraw spadkowych po śmierci osoby bliskiej. Oczywiście w takiej sytuacji może rodzić się wiele pytań, a doradzanie przez znajome osoby nie zawsze jest właściwe. Każda sprawa jest indywidualna tak jak i potrzeby konkretnej osoby. W wypadku problemów prawnych nie należy szukać ucieczki ale pomocy. Jeśli ktoś zdecyduje się na wizytę u profesjonalnego pełnomocnika warto się do niej odpowiednio przygotować.

Najważniejsze jest zaufanie

Zbudowanie zaufania pomiędzy radcą prawnym a klientem jest podstawą prowadzenia sprawy i udzielania pomocy prawnej. Klienci powierzając do prowadzenia swoje sprawy, często związane z życiem osobistym bądź kwestiami majątkowymi, muszą mieć pewność, że ich interesy oraz przekazywane w toku prowadzonej sprawy informacje pozostają objęte tajemnicą. Klient musi mieć poczucie bezpieczeństwa, że jego interesy zostaną zabezpieczone przed dostępem do nich osób trzecich. Zaufanie w relacji Klient – Radca prawny jest zatem fundamentem świadczonej pomocy prawnej.

Zabierz ze sobą dokumenty

Istotne jest, aby wiedzieć wcześniej, jakie dokumenty, materiały lub dane należy zabrać na spotkanie w celu umożliwienia prawnikowi pełnego zapoznania się ze sprawą. Najistotniejsze jest oczywiście wyczerpujące przedstawienie na spotkaniu okoliczności sprawy.

Dobrym pomysłem jest wcześniejsze zanotowanie sobie wszystkich istotnych faktów i okoliczności tak, aby niczego nie pominąć. Podstawowe informacje, jakie powinny zostać przekazane prawnikowi to zwłaszcza określenie:

  • Osób zaangażowanych w sytuację;
  • Rodzaj sporu;
  • Daty powstania problemu;
  • Dat poszczególnych zdarzeń;
  • Aktualnego stanu sprawy.

Radcy prawnemu można również przekazać kopie dokumentów, natomiast oryginały zachować w swojej dokumentacji. W sprawach skomplikowanych lub opartych o szeroką dokumentację radca prawny może potrzebować czasu na jej analizę i z tym też należy się liczyć. Nie każde zagadnienie prawne pozwala na szybką i jednoznaczną odpowiedź na samym spotkaniu.

Przygotuj listę pytań

Warto również przygotować listę pytań, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi podczas spotkania z radcą prawnym. Lista ta będzie służyć, jako przewodnik w toku spotkania. Pytania, które chciałabyś zadać na spotkaniu powinny być związane z celami, które chcesz osiągnąć. Należy pamiętać, że można też prosić o wyjaśnienie wszystkich kwestii, co do których ma się wątpliwości. Zagadnienia prawne bywają skomplikowane dlatego tak ważna jest komunikacja w sprawie aby uniknąć  niepotrzebnych nieścisłości i nieporozumień.

Pytania te mogą w szczególności dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

  • Jakie działania prawne powinny zostać podjęte w danej sprawie, i jak długo powinno to w przybliżeniu trwać?
  • W jaki sposób druga strona może odpowiedzieć na moje działania?
  • Jakie są wszystkie moje możliwości w danej sytuacji?
  • Jakie są warianty dla mnie w danej sytuacji?
  • Jakie są możliwe do przewidzenia problemy mogące powstać w związku z moją sprawą?

Podsumowując dobre przygotowanie do spotkania z radcą prawnym pozwoli na efektywne wykorzystanie czasu i pełne omówienie problemu.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *