Rezygnacja z wyjazdu wakacyjnego – możliwość odstąpienia od umowy oraz szczególne regulacje związane z pandemią COVID-19

Wakacje, czyli czas błogiego odpoczynku i relaksu. Od lat rynek usług turystycznych rozwijał się prężnie, oferując podróżnym wiele atrakcyjnych ofert wyjazdów wakacyjnych. Umowy o udział w takich imprezach turystycznych często są podpisywane oraz opłacane na długo przed planowanym wyjazdem. W takich sytuacjach zawsze istnieje jednak stan niepewności, co do tego, jak będzie wyglądała nasza sytuacja życiowa w momencie zbliżającego się terminu zakupionych wakacji. Może się bowiem zdarzyć, że podróżny niespodziewanie odwoła zaplanowany i opłacony wyjazd. Zatem jaki wpływ ma takie odstąpienie od umowy na poniesione przez podróżnego koszty?

Continue Reading

Kiedy dziecko może przyjąć nazwisko ojczyma?

W dzisiejszych czasach, kiedy tak licznie rozpadają się związki i tworzą się nowe, powstaje wiele tzw. rodzin patchworkowych. Takie sytuacje rodzinne mogą powodować różne komplikacje natury prawnej. Często można spotkać się z pytaniem czy w wypadku zawarcia ponownego związku małżeńskiego dziecko może przyjąć nazwisko swojego ojczyma? 

Odpowiedź brzmi tak, ale pod pewnymi warunkami. Omawianą kwestię reguluje art. 90 § 1 kro* zgodnie z którym, w sytuacji  kiedy matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że to dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. 

Jednak należy pamiętać, że taka możliwość istnieje tylko w sytuacji, kiedy dziecko nosi nazwisko matki. Nie można zastosować tej procedury, gdy dziecko nosi nazwisko swojego biologicznego ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem biologicznego ojca.

Continue Reading