Obsługa prawna zarówno Klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych wymaga w mojej ocenie nieszablonowego oraz indywidualnego podejścia do każdej sprawy, pełnego zaangażowania, wyczucia, taktu i silnej relacji z Klientem. Dlatego w swojej praktyce poszukuję dla swoich Klientów takich rozwiązań i metod które w optymalny sposób pozwolą mi zabezpieczyć ich interesy. Natomiast w sytuacjach spornych czy też już na etapie negocjacji, kiedy jest to uzasadnione i możliwe, staram się dążyć do wypracowania racjonalnego porozumienia. Wyznacznikiem podejmowanych przeze mnie działań jest zawsze rzetelność i profesjonalizm. Z szacunkiem podchodzę przy tym do wyborów moich Klientów, dostarczając im zawsze wiarygodną informację o potencjalnych korzyściach i ewentualnych zagrożeniach związanych z wyborem konkretnego rozwiązania w sprawie.

Pomoc prawną świadczę w następujących formach:

  • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami bądź innymi organami, w tym sporządzanie wszelkich pism związanych z prowadzeniem danej sprawy;
  • konsultacje prawne udzielane bezpośrednio podczas spotkań w Kancelarii bądź też drogą mailową;
  • sporządzanie pozwów, apelacji, odpowiedzi na pozew, zażaleń, sprzeciwów od nakazów zapłaty, wniosków itp.;
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
  • sporządzanie pisemnych projektów pism takich jak porozumienia, umowy, wezwania.

Praktykuję w następujących dziedzinach:

prawo rodzinne – np. sprawy o rozwód, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy rodzicielskiej;

prawo cywilne – np. sprawy o zapłatę, o podział majątku, o dział spadku, o zachowek, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej, o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;

prawo gospodarcze – np. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za niewłaściwe wykonanie usługi, o nienależyte wykonanie zobowiązania, o niewykonanie umowy;

prawo pracy – np. o przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie, o odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę;

mediacje – w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.